• IJZERMONDING TE NIEUWPOORT

  Op zondag 8 februari was er een excursie met de

  natuurwerkgroep De Gavers naar het prachtige

  Vlaams natuurreservaat de IJZERMONDING te

  Nieuwpoort.

  ENKELE GESPOTTE SOORTEN

  De Tureluur

  tureluur01

  tureluur02

  De Zilverplevier

  zilverplevier01

  De Bonte strandloper

  bonte strandloper

  bonte strandloper02

  De Kanoet

  kanoet01

  kanoet02

  kanoet03

  De Paarse Strandloper

  paarse strandloper01

  De Zilvermeeuw

  zilvermeeuw

  tweede winter zilvermeeuw

  een tweede winter Zilvermeeuw

  De Oeverpieper

  oeverpieper01

  Het was een leuke wandeling met enkele

  interessante waarnemingen

  Groeten,

  Pierre